Tietokoneiden korjaus kotioloissa

Tietokone itsessään on erehtymätön, kuten kaikki tietävät päinvastaisista väittämistä huolimatta. Myös tietokoneeseen voi kuitenkin tulla vikoja, jotka aiheuttavat sen toimimattomuutta tai ei halutunlaista toimintaa. Varsin usein kysymys on vioista, jotka aiheutuvat tietokoneen käyttämistä ohjelmista, eli softasta. Joskus saattaa vika johtua myös “raudasta”, kuten tietokoneen sisältämiä komponentteja kutsutaan.

Takuu

Mikäli tietokoneeseen tulee vika, joka vaatii koneen kotelon aukaisemista, kannattaa miettiä, kykeneekö sen itse tai kaverin avulla todella korjaamaan. Jos tietokoneen koteloa auotaan, loppuu koneen takuu yleensä siihen. Eli jos taito ei riitä, ei sitä takuukaan enää kata, on kone jätettävä huoltoliikkeeseen, jossa taas kustannukset saattavat nousta sen verran suuriksi, ettei korjaaminen välttämättä edes kannata. Tietokoneen ohjelmistoviat eivät myöskään yleensä kuulu koneen takuun piiriin, jolloin tällainen vika jää koneen omistajan huoleksi.

Ohjelmistoviat

Jos kyseessä on vika tai ongelma, joka johtuu koneeseen asennetuista ohjelmista, niiden korjaaminen saattaa onnistua kotonakin. Edellyttäen tietenkin, että korjaaja tietää, mitä on tekemässä. Normikäyttäjä, joka tietää suurin piirtein, kuinka tietokonetta ja sen ohjelmistoja käytetään, turvautuu usein netistä löytyviin ohjeisiin ongelmien poistamiseksi. Ohjeita löytyykin todella paljon kaikenlaisten vikojen korjaamiseksi.

Kun vertailee useampaa ongelmanratkaisua toisiinsa, alkaa ehkä hahmottua kuva, mistä kyseisessä ongelmassa on kyse. Ja siitähän yleensä asioiden korjaaminen alkaa, eli selvitetään, mistä ongelma johtuu. Kun vika on saatu selville, aloitetaan sen korjaus. Tietokoneidenkaan kanssa se ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista, mikäli korjaaja ei ole ammattitaitoinen.

Otetaan esimerkki: kirjoittaja käyttää työssään tietokonetta ja on tärkeää, että kone toimii niin kuin sen pitää. Tiedon etsiminen on olennainen osa työtä ja se edellyttää surffailua erinäisillä sivustoilla. Hakukoneet tarkkailevat sitä, minkä tyyppisillä sivustoilla käyttäjä vierailee ja kohdentavat tätä kautta mainontaa. Jotkin sivustoista haluavat asennella erilaisia lisäosia, jotta niitä voisi selailla. Kun sitten on valmis sivustolla, jäävät nämä lisäosat helposti koneelle. Ajan mittaan näistä kenties haluaa päästä eroon ja niinpä niitä tulee välillä poistettua.

On olemassa ohjelmia, joiden avulla poistaminen onnistuu turvallisesti. Joskus kuitenkin jäljelle saattaa jäädä erilaisia osia ohjelmista ja ne saattavat aiheuttaa ongelmia. Kun niitä sitten ongelmien ilmettyä on yritetty taitamattomasti poistaa, on tuloksena ollut koneen jumittuminen ja joskus jopa niin sanottu BSOD, eli blue screen of death, joka tarkoittaa koneen kaatumista. Kun tämä oli tapahtunut toistuvasti, oli aika kutsua apuun henkilö, joka osaa asiansa. Hän totesi lukuisten taitamattomien korjausyritysten jäljiltä koneen olevan sellaisessa kunnossa, että käyttöjärjestelmä oli asennettava uudelleen ja näin ollen koneen kaikki ohjelmat tuli poistaa.

Virukset

Tietokoneen käytön turvallisuuteen liittyen on hyvä virustentorjuntaohjelma ensisijaisen tärkeä. Virukset aiheuttavat monenlaisia ongelmia koneelle, varastavat tietoja ja saattavat käyttää konetta spämmien lähettämiseen. Jotkut viruksista saattavat varastaa esimerkiksi pankkitietoja ja sitä kautta päästä käsiksi käyttäjän tileihin. Jos koneelle on suojauksesta huolimatta päässyt livahtamaan virus, kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa, löytyykö sille netistä poistotyökalu. Eri virustentorjuntaohjelmia tarjoavat yhtiöt tarjoavat sivustoillaan kuvauksia viruksista sekä työkaluja niiden poistamiseksi. Näillä ongelman saa usein korjattua suhteellisen yksinkertaisesti.

Tietokoneiden korjaaminen kotona toimii hyvin, mutta tekijän täytyy tietää, mitä on tekemässä. Virukset ja erilaiset bugit saattavat aiheuttaa ongelmia, joiden korjaaminen saattaa olla hyvinkin visaista. Jos kyse on viasta koneen komponenteista, kannattaa kuitenkin hyödyntää koneen takuuta, mikäli se vaan on voimassa.